DMCA

iNat TV (“biz”, “bizim” veya “bize”) başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve telif hakkı sahiplerini korumak için Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) hükümlerine uyar. Bu politika, iNat TV web sitesinde ve ilgili platformlarda telif hakkı ihlali bildirimlerini ve karşı bildirimleri nasıl ele aldığımızı özetlemektedir.

Telif Hakkı İhlal Bildirimi:

Bir telif hakkı sahibi veya yetkili bir aracıysanız ve iNat TV’de barındırılan herhangi bir içeriğin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri içeren yetkili Telif Hakkı Temsilcimize yazılı bir bildirim gönderin:

Fiziksel veya elektronik imzanız veya telif hakkı sahibinin veya yetkili temsilcisinin imzası.
İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımı veya birden fazla telif hakkıyla korunan çalışma varsa, bu tür çalışmaların temsili bir listesi.
İNat TV’deki konumu da dahil olmak üzere ihlalde bulunduğu iddia edilen materyali, yerini tespit etmemize yetecek ayrıntıyla birlikte tanımlamak için yeterli bilgi.
Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz.
Materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediğine iyi niyetli olarak inandığınıza dair bir beyan.
Bildirimde verilen bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere yemin cezası altında yapılmış bir beyan.
Lütfen DMCA bildirimlerinizi şu adrese gönderin:

[Atanan Telif Hakkı Aracısının Adı]
[Atanan Telif Hakkı Aracısının Adresi]
[Atanan Telif Hakkı Temsilcisinin E-postası]
[Atanan Telif Hakkı Aracısının Telefon Numarası]

Karşı Bildirim:

iNat TV’de yayınladığınız içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucunda kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına inanıyorsanız veya materyali kullanmak için gerekli haklara sahipseniz, atanmış Telif Hakkı Temsilcimize karşı bildirimde bulunabilirsiniz. Karşı bildiriminiz aşağıdakileri içermelidir:

Fiziksel veya elektronik imzanız.
Kaldırılan veya devre dışı bırakılan malzemenin ve kaldırılmadan veya devre dışı bırakılmadan önce malzemenin göründüğü konumun tanımlanması.
Materyalin bir hata veya yanlış tanımlama sonucunda kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli inancınıza sahip olduğunuza dair yalan yere yemin cezası içeren bir beyan.
Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz.
Bölgenizdeki federal mahkemenin yargı yetkisine veya Amerika Birleşik Devletleri dışındaysanız, iNat TV’nin bulunduğu bölgedeki federal mahkemenin yargı yetkisine rıza gösterdiğinize dair bir beyan.
Orijinal DMCA bildirimini gönderen taraftan veya o tarafın bir temsilcisinden dava tebligatını kabul edeceğinize dair bir beyan.
Lütfen DMCA karşı bildirimlerinizi, yukarıda DMCA bildirimleri için verilen aynı adrese gönderin.

Tekrarlayan İhlalciler:

Tekrar tekrar ihlalde bulunduğu veya telif hakkı politikalarımızı tekrar tekrar ihlal ettiği tespit edilen kullanıcıların hesaplarını ve erişimlerini sonlandırma hakkını saklı tutarız.